Pirotechnikai eszközök a sportrendezvényeken

A MRTT Közbiztonsági Tagozata együttműködésben a NKE RTK Közbiztonsági Tanszékén működő Közbiztonsági Tudományos Diákkörrel április 28-án „Tűzijáték a pályán és azon kívül – avagy a pirotechnikai eszközök használata a sportrendezvényekkel összefüggésben” címmel rendezett mini konferenciát a sporteseményeken, kiváltképp a labdarúgó mérkőzéseken előforduló pirotechnikai eszközök használatának szabályozására, működésének tulajdonságaira, valamint az alkalmazásuk kapcsán kialakított rendőrségi gyakorlatra összpontosult.. A kerekasztal beszélgetésen Hajnal Kornél r. alezredes, a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság Szolgálatszervező és Csapatszolgálati Főosztály Csapatszolgálati Osztály osztályvezető-helyettese tartott rendkívül gyakorlatias gondolatébresztő előadást. Ezt követően résztvevői kérdések és hozzászólások érkeztek az elhangzott gondolatokhoz, melyeknek köszönhetően érdekfeszítő szakmai diskurzus alakult ki.

A rendezvény megszervezésében Dr. Major Róbert r. ezredes, a MRTT Közbiztonsági Tagozatának elnöke, a NKE RTK Közbiztonsági Tanszék részéről Papp Dávid r. őrnagy mesteroktató, a Közbiztonsági Tudományos Diákkör elnöke, valamint dr. Gál Erika r. őrnagy, a Közbiztonsági Tanszék tanársegédje vettek részt.  Major Róbert r. ezredes köszöntötte a résztvevőket és megnyitójában hangsúlyozta, rendkívül fontosnak tartja, hogy az egyetem hallgatói és oktatói, valamint az egyetemen kívüli gyakorló szakemberek és a rendészettudomány jeles képviselői aktuális problémakörök kapcsán cserélhessék ki gondolataikat, közben megosztva egymással tapasztalataikat is. Tegyék ezt egyrészt úgy, hogy az aktuális témakör kapcsán a konkrét gyakorlatot veszik górcső alá, másrészt pedig úgy, hogy attól elrugaszkodva elméleti, tudományos szempontból is megközelítik a vizsgált tevékenységet, problémakört. A jelenlegi helyzetben különösen lényeges, hogy a technológiai fejlettség adta lehetőségek kihasználásával bővítsük a szakmai és tudományos eszmecserék eszköztárát.

Papp Dávid r. őrnagy, mint a rendezvény moderátora, ismét nagy örömmel konstatálta milyen sikeresek az elmúlt időszak online rendezvényei, a kerekasztal beszélgetésen ugyanis több, mint 50 érdeklődő vett részt


Címkék: Hírek