Nemzetközi konferencia kiadványai

Nemzetközi konferencia kiadványai

A járványhelyzettel összefüggő kormányzati intézkedések egyértelműen rámutattak arra a tényre, hogy a rendészeti szervek tevékenysége, a rendészeti eszközök veszélyhelyzetben meghatározó, gyors és hatékony alkalmazása felértékelődött. Ennek okán a büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az elhangzott előadások szakmai hasznosulása biztosított legyen, így az előadások online és print formában is elérhetővé váltak.

A „Kiemelten sikeres védekezés a koronavírus ellen – a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és jó gyakorlatai” című konferencia online kiadványai az alábbi linkeken érhetőek el: 

Belügyi Szemle 2021. évi 5. online különszám:  

https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/issue/view/584/375 

  A Börtönügyi Szemle 2021/3-4. számának online változata: 

https://bv.gov.hu/sites/default/files/BvOP/Kiadvanyok/BSZ%202021-3-4%20Online.pdf 

A nemzetközi konferencián a Visegrádi Négyek, valamint Ausztria és Románia büntetés-végrehajtási szervezeteinek országos parancsnokai, a szervezetek képviselői, a társ rendvédelmi szervek, illetve az általuk kijelölt szakterületek vezetői, továbbá a védekezésben kiemelt szerepet betöltő szervezetek és a magyar büntetés-végrehajtási szervezet felkért előadói tartották meg prezentációjukat. A résztvevők a büntetés-végrehajtás szakterületeihez kapcsolódóan a fegyveres és rendvédelmi szervek, a polgári hatóságok, az államigazgatás és a közigazgatás szakértői, akadémikusok, egyetemi oktatók és doktoranduszok voltak.


Címkék: Hírek