MEGHÍVÓ

 

Az előadás az alábbi linken érhető el:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFmMGJkYTktZmYzOC00Y2U4LWFiNGYtODgzMmQ1NDlkODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22905a714c-670e-4be6-94df-03af53cec3a8%22%2c%22Oid%22%3a%22172bd318-8651-42e2-8dfa-b5235e3423b6%22%7d


Címkék: Hírek