MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

FELHÍVÁS nemzetközi tudományos konferencián referátum tartására

A Magyar Rendészettudományi Társaság és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével

2022. június 23-án
nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett,

"A rendkívüli helyzetek biztonsági tényezői" címmel.

A konferenciára jelentkezőknek módjukban áll rendészetelméleti és -történeti, biztonsági, bűnüldözési, szakrendészeti, illetve migrációs tematikájú szekcióüléseken a konferencia címéhez kötődő tárgyban referátumot tartani.

A konferencia célja: napjainkban, illetve a közelmúltban bekövetkezett társadalmi események és jelenségek okán megnőtt az egyes biztonsági tényezők szerepe. E tényezők számbavételével indokolt tudományos igényességgel áttekinteni mindazon kihívásokat, amelyek révén az állami, de mindenek előtt a személyi biztonság fenntartható vagy szavatolható.

A tervezett előadás címét, tartalmának rövid, vázlatos leírásával 2022. május 27-ig kell megküldeni a csatolt dokumentumban megjelölt elérhetési lehetőségeken.

A konferencia színvonalas és időben jól körülhatárolható kereteire tekintettel a szervezők fenntartják a jogot a jelentkezések differenciált befogadására.

A konferencia tudományos értékeinek megörökítése érdekében a plenáris-, illetve a szekcióüléseken elhangzott előadások tanulmányszerű változatai a konferenciát követően a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN: 1589-1674) huszonegyedik számában publikálásra kerülnek.


Címkék: Hírek