MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Vezetni és irányítani a digitális világban

A konferencia hibrid formában kerül megtartásra az NKE Oktatási Épület 510-es tárgyalójában, 2022. november 21-én 15.00 - 16.30 óra között. A konferencia az online módon az alábbi linken keresztül lesz elérhető:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY5ZmUzNWUtOTE4YS00Zjg5LWE4ODktMWY3N2RiNDdiNzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22aed4a9a0-8814-4bc8-bf28-329cf12daa4c%22%7d

 


Címkék: Hírek