MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Kertész Imre díj

DR. KERTÉSZ IMRE- DÍJ

A rendészettudományokban elért eredményekért

(Alapító okirat)


A Magyar Rendészettudományi Társaság díjat alapít Dr. KERTÉSZ IMRE emlékének megőrzése céljából.


Dr. KERTÉSZ Imre a Bűnügyi Technikai Intézet tudományos és szakmai vezetője volt, 1989-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig.
Nyugdíjazása után egy évtizedig segítette tudományos tevékenységével a Legfőbb Ügyészséget, majd a Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettese volt 2004-ben bekövetkezett haláláig.
A magyar kriminalisztikai úttörő személyisége.
A díjat a hazai rendészettudomány elméleti és gyakorlati alkalmazásában kifejtett kiemelkedő tevékenységért adományozzuk.
A díjazásra jelöltekről a Magyar Rendészettudományi Társaság Elnöksége által, 3 évenként választott Kuratórium dönt. A Kuratórium a döntését a szavazásra jogosultak legalább 2/3-os támogatásával hozza.

A díjat kaphatja: személy vagy munkacsoport(közösség).

Egy évben egy díj adományozható.

A díj adományozásáról a Dr. Kertész Imre Kuratórium dönt. Amennyiben a Kuratórium egynél több díj adományozását javasolja, az Elnökség 2/3-os többséggel dönt az adományozásról.

Díjazottak:

 

2006

 „Dr. Kertész Imre” díjat kapott:

·         Dr. Déri Pál ny. r. ddtbk.

·         Tóth Péter igazságügyi szakértő

 

Dr. Kertész Imre” emlékérmet kapott:

·         Prof. Dr. Keller Éva egyetemi tanár

·         Dr. Kovács Lajos r. ezredes

·         Dr. habil. Sándor Vilmos hör. alezredes

·         Bozó Csaba r. őrnagy

·         Dr. Melegh Gábor igazságügyi szakértő

 

2008

 „Dr. Kertész Imre” díjat kapott:

·         Dr. Finszter Géza

·         Dr. Katona Géza

·         Weszelitsné dr. Lakos Katalin

·         BSZKI

 

Dr. Kertész Imre Emlékplakett:

·         Dr. Sallai János

 

2009

„Dr. Kertész Imre” emlékplakett:

·         Dr. Virányi Gergely

2010

Dr. Kertész Imre-díj:

·         Dr. Ilonczai Attila

·         Dr. Irk Ferenc

·         Dr. Sallai János

 

Dr. Kertész Imre Emlékplakett:

·         Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet

·         Dr. Halmosi Zsolt

·         Dr. Horváth József

·         Dr. Kacziba Antal

·         Dr. Kincses Ildikó

·         Dr. Szepesi István

·         Dr. Tiborc János

·         Vörösmarti Mihály

 

2011

Dr. Kertész Imre Emlékplakett

·         dr. Györgyi Kálmán

 

2012

Dr. Kertész Imre-díj:

·         Prof. Dr. Korinek László

 

Dr. Kertész Imre Emlékplakett:

 

·         Virág Kunné Kertész Erzsébet

·         dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes

·         Szoldán Zsolt tanácsos, igazságügyi szakértő

·         Kovács Gyula ny. határőr ezredes BÁH Nyugat- dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója, az MRTT Migrációs Tagozat vezetője

·         dr. Anti Csaba r. alezredes

·         dr. Moharos István főtanácsos, BSZKI Kriminalisztikai Osztály vezetője igazságügyi szakértő

 

2014

Dr. Kertész Imre Emlékplakett

·         Prof. Dr. Katona Géza úr

·         Dr. Bócz Endre úr

·         Dr. Gárdonyi Gergely r. alezredes úr

·         Dr. Anti Csaba r. alezredes úr

 

Kertész Imre Emléktárgyat adományoz:

·         Prof. Dr. Finszter Géza úrnak

 

2017

Dr. Kertész Imre emlékéremmel díjazottak:

·         Dr. Nagy Júlia igazgató főtanácsos igazgató

·         Sándorné Kovács Judit főtanácsos igazgató

·         Dr. Gaál Gyula r. ezredes úrnak, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetője

·         dr. Szilvásy György r. őrnagy úrnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tanársegédje

·         dr. Christián László r. alezredes úrnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vezetője

·         Crisán Andrea úrhölgy részére az MRTT Migrációs tagozat elnökségi tagja

·         Klenner Zoltán úrnak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és állampolgársági tanszék tanársegédje

·         Vári Vince r. őrnagy úrnak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézet Büntető-eljárásjogi Tanszék tanársegédje

·         dr. Borsa Csaba r. alezredes úrnak az ORFK Határrendészeti Főosztály, Idegenrendészeti Osztály vezetője

 

2018.

Dr. Kertész Imre emlékéremmel díjazottak:

·         Prof. Dr. Kerezsi Klára

·         Dr. habil Varga János ny. hőr ezredes

·         Dr. Ritecz György

Szent György Plakett:

·         dr. Tóth Éva bírónő

·         Surányi Éva

·         Lesták Tamás

 

2019

Dr. Kertész Imre díj

  • Nyiri Sándor

Szent- György plakett

o          dr. Lontai Márton a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ bűnügyi igazságügyi szakértői főigazgató-helyettese

o          Dr. Szabó Andrea püőr. ezredes asszony a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője

o          Márton Mercédesz r. hadnagy kisasszony kiváló tudományos munkájáért

o          Dr. Balázs Sándor r. alezredes urat a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője

o          Dr. Németh József r. ezredes úrat a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke

•          Egyéb elismerést kapott:

o          Surányi Éva asszony

o          dr. Tóth Éva nyugalmazott kúriai bíró

 

2020

Dr. Kertész Imre díj:

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy

 

2022

Dr. Kertész Imre díj:

Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy

 

2023

Dr. Kertész Imre díj::

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy

Szent György emlékplakett:

Dr. Hegedűs Judit 

Kovács Gyula ny. r. dandártábornok