MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Hallgatói Tagozat

Magyar Rendészettudományi Társaság, Hallgatói Tagozat

Szervezeti felépítés:

 • Elnök: Dr. Kovács István Ph.D. r. őrnagy
 • Elnökhelyettes: Dr. Frigyer László r. alezredes
 • Titkár: Dr. Tirts Tibor r. alezredes

Tagok: A toborzandó és már állományban levő, azaz belépett tagok a Rendészettudományi Kar Szent György Szakkollégiumának-, valamint Doktori Iskolájának hallgatói. (ld.. 1.sz. melléklet)

A szervezet ügyrendjét a csatolt dokumentumok között érhetik el (2.sz. melléklet).

A szervezet célja:

A szervezet célja és egyben rendeltetése a Magyar Rendészettudományi Társaság Alapszabályzatában meghatározott célok mellett olyan oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása, olyan tudományos szakemberek felkészítése és ösztönzése, akik az átlagostól eltérő ismeretszint feletti készségekkel képesek a világban bekövetkező változásokat, fenyegetéseket és veszélyhelyzeteket tudományos igényességgel elemezni, megoldási alternatívákat kidolgozni, a döntéshozó munkáját operatív támogatni. Mindennek az alapját a rendészettudományi képzés jelenti.

Ahogy a rendészettudományi képzés alkalmazkodik a bolognai rendszerhez, úgy alkalmazkodik a Hallgatói Tagozat az alapképzésben-, a mesterképzésben-, valamint a posztgraduális, azaz doktori képzésben résztvevő hallgatók képzési rendszeréhez is. Egyedül a Hallgatói Tagozat képes arra, hogy – függetlenül a képzés szintjétől - a rendészettudományi képzésben résztvevő összes hallgató számára egy olyan konszenzuson és kölcsönös együttműködésen alapuló fórumot biztosítson, ahol az eddigi tapasztalataikat egymással megoszthassák, már meglevő tudományos eredményeiket egymás és a nyilvánosság előtt ismertethessék, konferenciákon vehessenek részt, stb., amely egytől-egyig a rendészettudományt és a hallgatók személyi, továbbá tudományos fejlődését szolgálja, egyben garantálja.

A konszenzus nagy segítséget jelent a hallgatók számára, hiszen belépésükkel az új ismeretek megszerzése mellett olyan személyekkel és további tagokkal találkozhatnak, akikkel olyan szakmai kapcsolatokat építhetnek ki, amely jövőbeni tevékenységükre pozitív hatást gyakorolhat, akár a kutatásaik megsegítésében, akár szakmai eredményeik terjesztésében is. (Például fiatal tehetségek felkarolása, mentorálási programok, pályázatok, stb.)

A szervezet által tartott konferenciák:

„A pandémai hatása a rendvédelmi szervek tevékenységére.” - 2021. május 11. 16,00-18,00-ig, MS Teams-en

A szervezet által tartott programok:

 1. Közös kriminalisztikai gyakorlatot szervezett a Szent György Szakkollégium és a Magyar Rendészettudományi Társaság Hallgatói Tagozata.
  (Részletesen az alábbi linken olvasható.)
 2. Képzési gyakorlatot szervezett a szakkollégium és a Magyar Rendészettudományi Társaság Hallgatói Tagozata
  (Részletesen az alábbi linken olvasható.)

A szervezet által kiadott kiadványok (ld. csatolmányok):

 • Globális kérdések – Globális válaszok: Rendészettudomány a hallgatók szemével (ld. 3. sz. melléklet)
 • Rendvédelmi ismeretek I. (ld. 4. sz. melléklet)
 • Multidiszciplinaritás: A rendészettudomány sokszínűsége. Absztraktkötet (ld. 5. sz. melléklet)
 • Multidiszciplinaritás: A rendészettudomány sokszínűsége. Tanulmánykötet (ld. 6. sz. melléklet)
 • Rendszerszintű vezetés és irányítás. A törzsmunka alapjai. (ld. 7. sz. melléklet)

 

7_szamu_melleklet_rendszerszintu_vezetes_es_iranyitas.pdf
PDF letöltése
6_szamu_melleklet_Multidiszciplinaritas_tanulmanykotet.pdf
PDF letöltése
5_szamu_melleklet_Multidiszciplinaritas_absztraktkotet.pdf
PDF letöltése
3_szamu_melleklet_Globalis_keredesek.pdf
PDF letöltése
2_szamu_melleklet_MRTT_Hallgatoi_Tagozat_Ugyrend.pdf
PDF letöltése
1_szamu_melleklet_MRTT_hallgatoi_lista.xlsx
Excel letöltése
4_szamu_melleklet_Rendvedelmi_ismeretek_I_szerkesztett.pdf
PDF letöltése