MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Határrendészeti Tagozat

Az MRTT Határrendészeti Tagozata, Köszönti az érdeklődőket!

A Határrendészeti Tagozat ügyrendjét a csatolt mellékletben olvashatják.
Melléklet

FELHÍVÁS!

A HRT pontosítani szeretné a tagozat névsorát. Kérjük olvassák el a mellékletben lévő felhívást.
Melléklet

A Határrendészeti Tagozat elérhetőségei:

E-mail:       RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu
Telefon:     +36-1-432-9000/19-208 mellék
Postai cím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Határrendészeti Tanszék
                   1089 Budapest Diószegi Sámuel utca 38-42.


  A Határrendészeti Tanulmányok elektronikus formában az alábbi linken érhetők el:

   https://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/hatarrendeszeti-tanszek/tanulmanyok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton hívok meg minden érdeklődőt a 2021. február 17-én 14:00-16:00 óra között tartandó online rendezvényünkre.

A rendezvény címe: A Frontex kockázatelemzésének gyakorlata, tapasztalta és eredménye

Előadó: Sárközi Botond (Frontex – Varsó)

A rendezvény a MRTT Határrendészeti Tagozat szervezésében kerül megtartásra, az online konferenciához előzetes regisztráció nélkül az MST (Microsoft Teams) rendszeren keresztül az alábbi linkre kattintva lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkNGYwYmQtYjIwNC00NWZjLTlkOGYtMDI3NmUwYzQ0NmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22707f2a0b-06c4-4a21-abb6-198cce0fc3b4%22%7d

 

Az online konferencia olyan „kulisszatitkokat” is felfed, amelyekről a téma iránt érdeklődök keveset tudnak és amelyeknek igazi hátteréről a médiában megszólaló „migrációs szakértőinek” sincs tényszerű tudomásuk. Így többek között megtudhatjuk, hogy:

-        milyen információk felhasználásával kaphatunk teljes átfogó képet a migrációról,

-        az elemések módszerét és célját, hogyan befolyásolja a pandémiás helyzet, illetve az mennyiben van hatással az illegális migrációra,

-        a migárációs útvonalak alakulása, helyzete,

-        az egyes állampolgársági kategóriák összetételének változása és a vándorlás valós ok-okozata,

-        a harmadik országokban működő összekötő tisztek munkája,

-        a Frontex tagállamokat támogató rendszere és módszere.

 

Budapest, 2021. február 08.

MRTT Határrendészeti Tagozat

MRTT Határrendészeti Tagozat Hirlevel 2021_1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________