MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Katasztrófavédelmi Tagozat

A Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozatának bemutatkozása

A Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata a Magyar Rendészettudományi Társaság önkormányzati testületi szerve, az integrált katasztrófavédelemmel összefüggő tudományos tevékenység műhelye, amely hivatalosan 2020. március 29-én alakult meg a NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet bázisán.

A Katasztrófavédelmi Tagozat rendeltetése a rendészettel és a rendészettudománnyal, különösen az európai követelményeknek eleget tevő korszerű, integrált katasztrófavédelmi tevékenység modernizálásával, továbbá a hazai katasztrófavédelem jogelőd szervezeteinek múltjának feltárásával közvetlenül és közvetve összefüggő valamennyi ismeret tudományos kutatása, rendszerbe foglalása, fejlesztése, hasznosítása. Kiemelt kutatási területei a tűzvédelem, az iparbiztonság és polgári védelem szakterületei. A Katasztrófavédelmi Tagozat a megelőzés, a veszélyelhárítás, valamint a helyreállítás időszakait tekintve interdiszciplináris megközelítésben kutatja a rendészet funkcióinak főbb metszéspontjait. A Tagozatnak mintegy harminc aktív tagja van, tevékenységét éves munkaterve és ügyrendje alapján végzi.

A Katasztrófavédelmi Tagozat támogató intézménye a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, melynek székhelye: 1149. Budapest, Mogyoródi út 43.

A Katasztrófavédelmi Tagozat elnöke:
Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, főtanácsos, egyetemi docens, az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője

Az Elnökség tagjai:
Iparbiztonsági szakcsoport vezetője: Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes;
Tűzvédelmi szakcsoport vezetője: Dr. habil. Restás Ágoston ny. mk alezredes;
Polgári Védelmi szakcsoport vezetője: Dr. Ambrusz József tű. ezredes;
Tagozat titkára: Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy.

MRTT Katasztrófavédelmi Tagozat tagjai.pdf
PDF letöltése