MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Közbiztonsági Tagozat

A Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata a Magyar Rendészettudományi Társaság önkormányzati testületi szerve, a közbiztonság védelmével összefüggő tudományos tevékenység műhelye, amely hivatalosan 2020. január 9-én alakult újjá a NKE RTK Közbiztonsági Tanszék bázisán. Ugyanakkor örömmel mondhatjuk el, hogy a közel 30 tagot számláló tagozat tagjai között szép számmal megtalálhatók a közbiztonsági szakma képviselői is.

A tagozat tudományos tevékenysége elsősorban a közrendvédelem, a közlekedésrendészet és a csapatszolgálat aktuális kérdéseire fókuszál. Ahogyan a rendőrség közbiztonsági szerveire jellemző a lehető legszélesebb körű rendészeti feladatellátás, ugyanúgy ez a sokoldalúság jellemzi a Tagozat működését. A balesetmegelőzés pedagógia módszertanától és szolgáltató attitűdjétől, a közterületi szolgálataon át a tömegrendezvények rendőri biztosításáig bezáróan terjed a Tagozat portfóliója. Elfogadjuk, hogy a rendőrség központi, de nem kizárólagos szereplője a közbiztonság fenntartásának. Ezért tudományos tevékenységünk széleskörű együttműködésen alapszik. Ennek megfelelően rendezvényeinket is a multidiszciplinaritás jellemzi. Tagozatunk nyitott mindenki számára, aki közrendvédelem, a közlekedésrendészet, és a csapatszolgálat felé tudományos érdeklődéssel fordul.

A tagozat elnöke: Dr. Major Róbert r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens

A tagozat titkára: Dr. Tihanyi Miklós r. alezredes, egyetemi docens