MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának bemutatkozása

Az MRTT Migrációs Tagozata a Magyar Rendészettudományi Társaság önkormányzattal rendelkező testületi szerve, a migrációval összefüggő tudományos tevékenység műhelye, mely hivatalosan 2009. március 16-án alakult meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban.

A Migrációs Tagozat célja a legális és az illegális migrációval, az idegenrendészettel és a menekültüggyel kapcsolatos eljárások, az európai uniós követelményeknek is megfelelő, a migrációval kapcsolatos elméleti és gyakorlati folyamatok tanulmányozása, megismertetése, valamint a migrációval közvetlenül vagy közvetve összefüggő valamennyi ismeret tudományos kutatása, rendszerbe foglalása, fejlesztése és hasznosítása.

Tudományos tevékenységei körében rendszeresen szervez konferenciákat és szimpóziumokat, továbbá évente pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.

A Migrációs Tagozat befogadó intézménye az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, melynek székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

A tagozatnak mintegy hatvan aktív tagja van, tevékenységét éves munkaterve és ügyrendje alapján végzi. Programjaihoz elsősorban a Hanns-Seidel Alapítvány és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nyújt anyagi támogatást.

A Migrációs Tagozat elnöke:

Dr. Borsa Csaba r. ezredes, igazgató (OIF Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság)

Az Elnökség tagjai:

Dr. Halmosi Zsolt r. altábornagy, főigazgató (OIF)

Dickmann Irén r. ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes (OIF)

Crisán Andrea r. alezredes, főosztályvezető-helyettes (OIF Dokumentációs Központ)

Klenner Zoltán r. őrnagy, egyetemi tanársegéd (NKE Rendészettudományi Kar, Bevándorlási Tanszék). Az MRTT Migrációs Tagozat titkára.

Lesták Tamás r. alezredes, főosztályvezető (OIF Nemzetközi Együttműködési Főosztály)

Sváb Erika r. alezredes, osztályvezető (OIF Képzési és Oktatási Osztály)

Dr. Windt Szandra PhD., tudományos főmunkatárs (Országos Kriminológiai Intézet)