MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Polgári Nemzetbiztonsági Tagozat

Polgári Nemzetbiztonsági Tagozat

Tagozatunk a Magyar Rendészettudományi Társaság legfiatalabb, 2022 őszén megalakult önálló testületi szerve.

A tagozat legfontosabb céljának tekinti, hogy a Magyar Rendészettudományi Társaság Alapszabályzatában meghatározott célok elérése érdekében segítsük és támogassuk a nemzetbiztonság területén működő kutatókat, ösztönözzük az e kutatási téma iránt érdeklődő szakemberek tudományos tevékenységét.

További rendeltetésünknek tekintjük egy olyan széleskörű tudományos közösség létrehozását és működtetését, amelynek tagjai a biztonság különféle szegmenseiben készek és képesek a nemzetbiztonságot meghatározó alapkérdéseket elemezni, a környezetünkben fellépő veszélyeket, fenyegetéseket és kihívásokat tudományos igényességgel vizsgálni, valamint különféle alternatívákat, gyakorlati megoldási módokat felállítani és ezzel a mindennapi nemzetbiztonsági gondolkodást tudományos kérdések vizsgálatával bővíteni.

A tagozat elnöksége

Kiadványok

1. Jövőorientált vezetés

Tisztelt Érdeklődő!

Az absztrakt kötetben a 2022. szeptemberében az NKE Polgári Nemzetbiztonsági Tanszéken tartott konferencia előadásainak rövid összegzéseit gyűjtöttük egy csokorba. A rendezvényen a nemzetbiztonság területén jelentkező vezetői kihívásokat és tendenciákat járták körbe az előadók, nemzetbiztonsági szakmai, személyügyi és jogi szempontokat vizsgálva.

2. XX. századi magyar titkosszolgálatok

Tisztelt Érdeklődő!

Az NKE Nemzetbiztonsági Intézete és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közösen rendezett online konferenciát 2022. december 2-án, amelyen a történész és a nemzetbiztonság területén kutató előadók a múlt század titkosszolgálatainak világából elevenítettek fel különböző érdekfeszítő és a mai kor számára is tanulsággal szolgáló eseményeket. A jelen absztrakt kötet a konferencia valamennyi résztvevőjének előadását összefoglalóan tartalmazza.