MRTT
Magyar Rendészettudományi Társaság

Településbiztonsági Tagozat

2023. március 28-án, új részszervezetként a Magyar Rendészettudományi Társaságon belül megalakult Településbiztonsági Tagozat.

A Településbiztonsági Tagozat elsősorban a településbiztonság szakterületén meghatározó jártassággal, elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket kívánja összegyűjteni, számukra közös fórumot létrehozni. A Településbiztonsági Tagozat fő célkitűzései között szerepel, hogy a ma még hiátusként kezelhető űrt betöltve, olyan szakmai támogatást nyújtson a helyi önkormányzatoknak, amelynek eredményeként a települések hatékonyabban láthatják el a jövőben a település közbiztonságával kapcsolatos, részben kötelező feladataikat.

A Településbiztonsági Tagozat keretein belül, az alábbi feladatokat tervezzük végrehajtani ebben a kormányzati ciklusban:

-        Nemzeti Szabvány megalkotása a településbiztonság önkormányzati szintű megteremtésének műszaki, szakmai, folyamatokat meghatározó tartalmára vonatkozóan;

-        „Biztonságos Település Cím” pályázati úton történő eléréséhez szükséges szakmai feltételrendszer kidolgozása;

-        Komplex Településbiztonsági Módszertani Útmutató megalkotása, naprakészen tartása;

-        Településbiztonsági audit szolgáltatások nyújtása;

-        Településbiztonsági menedzsment - szakértői támogatás - nyújtása az önkormányzatok számára;

-        Településbiztonsági fókuszú kutatási, fejlesztési tevékenység;

-        Partneri, „stratégiai” együttműködés a településbiztonsági tárgyú jogalkotási folyamatokban (jogértelmezési problémák összegyűjtése, jogszabály módosítások kezdeményezése, illetve a jogalkotási folyamatban szakmai, társadalmi egyeztetésben történő részvétel.)

A Településbiztonsági Tagozat Elnöksége:

Elnök - Dr. Bacsárdi József PhD, jegyző, Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal

Telefon: 06-70/32-05-932

E-mail: Bacsardi.Jozsef@uni-nke.hu

Szakmai vezető - Dr. habil Christián László PhD rendőr dandártábornok, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék tanszékvezetője, oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

https://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/maganbiztonsagi-es-onkormanyzati-rendeszeti-tanszek/rolunk

Elnökségi Tagok

1.     Hermann Gábor, önkormányzati rendészeti vezető (Telefon: 06-20/31-76-787; E-mail: Hermann.Gabor@uni-nke.hu)

2.     Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok

3.     Dr. Veres Zoltán jegyző, Komárom-Esztergom Vármegye

4.     Pető György