Konferenciák, rendezvények

Tisztelt Tagtársak!

Tisztelt Érdeklődők!

 

A Magyar Rendészettudományi Társaság Bűnügyi és Közbiztonsági Tagozata a Bűnözés és bűnüldözés a szegregátumokban” címmel Nemzetközi Szakmai konferenciát szervez.

A konferencia célja, hogy az ország olyan hátrányos régiónak sajátos viszonyait, problémás területeit mutassa be, amellyel összetettebb képet kaphatunk a szegénység, a nyomor, és a hátrányos helyzet indukálta bűnözési helyzetről.

A konferencián külföldi előadók is részt vesznek és angol nyelvű előadást tartanak. Az eladásaik tolmácsolásáról a konferencia szervezői gondoskodnak.

A rendezvény ideje: 2021. május 12. 14.00 órától

Figyelemmel a járványügyi helyzetre, a tanácskozás online formában kerül megrendezésre.

Moderátor: Dr. Vári Vince r.alezredes, Bűnügyi Tagozat titkár

A tervezett program

14.00-14.05

Köszöntő (angol nyelven)

Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok MRTT Főtitkár

14.05-14.10

Elnöki megnyitó

Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy MRTT Bűnügyi Tagozat elnök

14.10-14.25

Homeless crime in Russia: trends and problems.

Hajléktalan bűnözés Oroszországban: trendek és problémák

Előadó:

Dr. Krasnova Kristina, PhD, Orosz Állami Igazságügyi Egyetem, Észak-nyugati Részlege, Büntetőjogi Tanszék, Szentpétervár, egyetemi docens

14.25-14.40

Segregates and Crime in Serbia – Criminal legal instruments for suppressing narco crime in Serbia

Szegregátumok és bűnözés Szerbiában  - Büntetőjogi eszközök a kábítószerbűnözés visszaszorítására Szerbiában

Előadó:

Dr. Dragana Cvorovic, PhD,  Bűnügyi és Rendészeti Tudományok Egyetem, Büntető-eljárásjogi Tanszék, Belgrád, adjunktus

 

 

14.40-14.55

Bűnözés és szegregátumokban: kisebbségi kérdések

Előadó:

Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, NKE RTK Kriminológiai Tanszék, egyetemi docens

14.55-15.10

Új pszichoaktív szerek a hazai szegregátumokban

Előadó:

Dr. Sivadó Máté r. őrnagy, NKE RTK, Kriminológiai Tanszék, adjunktus

15.10-15.25

„Bűn az élet” avagy a hajléktalan életmód kriminalizálása

Előadó:

Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, NKE RTK, Közbiztonsági Tanszék, adjunktus

15.25-15.40

Városfejlődés és szegregáció

Előadó:

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy, NKE RTK, Nyomozáselméleti Tanszék, egyetemi docens

15.40-15.55

Felderítő munka a szegregátumokban

Előadó:

Kis Zsolt László r.alezredes, Szolnoki Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Felderítő Alosztályvezető

15.55-16.10

Empowerment a bűnözéssel szemben a szegregátumokban

Előadó:

Kovács Richárd r. ftörm, Dombóvári Rendőrkapitányság, vizsgáló

Az előadások folyamatosak, azonban az utolsó előadást követően a résztvevőknek lehetőségük van kérdéseket feltenni az előadók számára, illetve szakmai vitát folytatni.

Konferencia szervezői: Dr. Vári Vince r. alezredes, Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy, és Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy.

A konferencia előadóinak lehetőségük van előadásaik angol és magyar nyelvű publikálására a Bűnözésföldrajzi Közlemények, illetve a Criminal Geographical Journal online tudományos lapokban.

Kérdéseikkel az alábbi email címen fordulhatnak: variv@uni-nke.hu

Az online szakmai találkozóra ezúton szeretettel meghívom Önöket.

Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet követően egy a értekezletre való bekapcsolódóshoz szükséges Microsoft Teams link kerül kiküldésre..

Regisztráció az alábbi linken: https://ludevent.uni-nke.hu/e/bunozes_es_bunuldozes

Budapest, 2021. április 28.

           

Prof. Dr. Blaskó Béla
elnök
Bűnügyi Tagozat

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás az MRTT Elnökségi üléséről

A Magyar Rendészettudományi Társaság Elnökségi ülése 2021. április 14-én rendhagyó módon MS Teams programon keresztül, online került megrendezésre. Az ülés levezető elnöke Dr. Kovács Gábor főtitkár úr előterjesztését követően a jelen lévő, szavazatra jogosultak egyhangúlag elfogadták a Társaság 2020. évi beszámolóját és a 2021. évre készült feladat- és munkatervet. Főtitkár úr kiemelte, hogy az elmúlt esztendőben a humánjárvány ellenére a Tagozatok változatos és színvonalas programokat szerveztek és a kiadványok megjelentetése is gazdagította a 2020-as év rendészettudományi publicisztikáit. Az Elnökség döntött a 23 jelentkező felvételéről, akik többségükben az újonnan megalakult Katasztrófavédelmi, illetve Képzési Tagozatok tagságát erősítik 2021-től.

Az ülésen elfogadásra került az Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyhangú döntés született az új jelvények átadásáról és a jelvények elkészítéséhez támogatást nyújtó adományozók számára Emléklap odaítéléséről. Egyhangú szavazás eredményeként Prof. Dr. Korinek László elnök úr a Társaság nevében emléklapot adományoz Mandrik István és Horváth Zoltán uraknak a jelvények szponzorálásának elismeréseként, illetve a két évtizedes magas színvonalú tevékenység elismeréseként az MHTT Határőr Szakosztály Pécsi Határőr Szakcsoportnak.

Az ülésen Dr. Janza Frigyes úr ismertette a honlapon megtekinthető a Feuilleton rovat tartalmát, ahová olyan rövidebb írásokat fogadunk, amelyek reflektálnak, reagálnak, elemeznek, prognosztizálnak, kritizálnak stb. komolyan, de a tudományos publikálás formai szabályai alól felmentetten. A rovat követését ezúton is javasoljuk az érdeklődőknek a következő linken:

https://rendeszet.uni-nke.hu/publikaciok/tudomanyos-feuilleton/tajekoztato-a-megjelent-irasokkal-kapcsolatban

Az ülés zárásaként Elnök úr megköszönte a megjelentek részvételét, a közreműködők munkáját és mindenkinek jó egészséget kívánt.

Budapest, 2021. 04. 28.

 

MRTT Elnöksége

_________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Tagtársunk!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az MRTT Elnökség április 14-ei döntésének értelmében, a Magyar Rendészettudományi Társaság 2021. április 29-én 14.30 órakor a 2020. évet lezáró és a 2021. év feladatait meghatározó

online KÖZGYŰLÉST tart,

amelyre tisztelettel meghívom, melyre a MS Teams programon keresztül az alábbi linkre kattintva csatlakozhat (a program telepítése nem szükséges, további teendő nincs):

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Helyszín: online helyszín (MS Teams)

Tervezett napirendi pontok:

Megnyitó: Prof. Dr. Korinek László akadémikus, elnök

 

 1. Beszámoló az MRTT 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: MRTT Főtitkár (írásbeli előterjesztés, szóbeli kiegészítéssel)

 

 1. Tájékoztató az egyesület gazdasági-pénzügyi helyzetéről, egyszerűsített éves beszámoló

Előterjesztő: MRTT Titkár (írásbeli előterjesztés, szóbeli kiegészítéssel)

 

 1. 2021. évi költségvetés tervezet

Előterjesztő: MRTT Titkár (írásbeli előterjesztés, szóbeli kiegészítéssel)

 

 1. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Előterjesztő: MRTT FB Elnök (szóbeli előterjesztés)

 

 1. Az MRTT 2021. évi munkaterve

Előterjesztő: MRTT Főtitkár (írásbeli előterjesztés, szóbeli kiegészítéssel)

 

 1. Egyebek (MRTT Főtitkár szóbeli előterjesztés):
  • MRTT jelképek, jelvény helyzetkép
  • Tagdíjfizetés helyzete
  • Tudományos Feuilleton kiadvány
  • További feladatok

Előterjesztő: MRTT Elnök (bármilyen felvetés megtárgyalása)

 

 1. Zárszó (Elnök)

Határozatképtelenség esetén, az Elnökség változatlan napirenddel, változatlan helyszínen, 14.45 órára a Közgyűlést ismételten összehívja. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

Kérem a Tagságot, hogy virtuális részvételével tisztelje meg a rendezvényt!

További tájékoztatás kérhető Krauzer Ernő titkár úrtól: krauzer.erno@bmkszf.hu e-mail címen.

 

Mellékletek, az írásbeli előterjesztések:

-        Beszámoló az MRTT 2021. évi tevékenységéről - 1. sz. mell.

-        Tájékoztató az egyesület gazdasági-pénzügyi helyzetéről, egyszerűsített éves beszámoló 2.a. és 2.b. mell.

-        2021. évi költségvetés tervezet - 3. sz. mell.

-        Az MRTT 2021. évi munka- és feladatterve - 4. sz. mell.

 

Budapest, 2021. április 22.

Az Elnökség megbízásából tisztelettel:

Dr. Kovács Gábor c. r. dandártábornok s. k.
egyetemi tanár
 Magyar Rendészettudományi Társaság
főtitkár

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Érdeklődők!

Az RTK Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék konferenciát szervez

„A gyakorlatias rendészeti képzések megvalósításának tapasztalatai a Rendészettudományi Karon

címmel.

A konferencia regisztrációs linkje:

https://ludevent.uni-nke.hu/e/gyakorlatias_rendeszeti_kezesek

Helyszín: Online MST

2021.04.22. 14.00. óra

Minden érdeklődőt várunk!

 

Rendészeti Vezetéstudomány Tanszék

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tisztelt Tagtársak!

Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékén működő Tudományos Diákkörrel közösen „„Tűzijáték” a pályán és azon kívül – avagy a pirotechnikai eszközök használata a sportrendezvényekkel összefüggésben” címmel szakmai konferenciát szervez.

 

A rendezvény ideje: 2021. április 28. 17.00 órától 

Figyelemmel a járványügyi helyzetre, a tanácskozás online formában kerül megrendezésre. 

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe az alábbi linkkel lehetséges:

„Tűzijáték” a pályán és azon kívül – avagy a pirotechnikai eszközök használata a sportrendezvényekkel összefüggésben 2021.04.28. 17.00-19.00

Levezető elnök: Papp Dávid r. őrnagy

A tervezett program

17.00-17.05

Köszöntő

Dr. Major Róbert r. ezredes MRTT Közbiztonsági Tagozat elnöke

17.05-17.10

Elnöki megnyitó

Papp Dávid r. őrnagy

17.10-18.10

„Tűzijáték” a pályán és azon kívül – avagy a pirotechnikai eszközök használata a sportrendezvényekkel összefüggésben Előadó:

Hajnal Kornél r. alezredes osztályvezető-helyettes, Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság Szolgálatszervező és Csapatszolgálati Főosztály Csapatszolgálati Osztály

18.10-19.00

Egymás közt, szabadon - beszélgetés az elhangzott előadások nyomán

Az online szakmai találkozóra ezúton szeretettel meghívom Önöket.

Részvételi díj nincsen, de előzetes regisztrációt kérünk az alábbi linken: regisztráció

 

Budapest, 2021. április 19.

 

Dr. Major Róbert s.k.

elnök

Közbiztonsági Tagozat

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

HATÁRRENDÉSZETI TAGOZAT

PÉCSI SZAKCSOPORT

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

HATÁRŐR SZAKOSZTÁLY

PÉCSI SZAKCSOPORT

FELHÍVÁS

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a

Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja

a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából,

a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével

2021. június 24-én nemzetközi tudományos konferenciát tart

Pécsett

RENDÉSZET A RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN –

HÚSZ ÉVES A SZENT LÁSZLÓ NAPI KONFERENCIA

címmel

A konferencia célja:  A járványügyi veszélyhelyzetre is tekintettel tudományos igényes-séggel áttekinteni mindazokat a társadalmi, állami kihívásokat, amelyek rendkívüli helyzetekben a közrend, a közbiztonság és az államhatár rendje védelmének, a rendészet működésének paramétereit meghatározhatják.

 

A konferencia szervezői:     

Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos

Mobil: +36 30 348-3625

E-mail: gaalg@baranya.police.hu

 

Zámbó Péter ny. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos

Mobil:             +36 30 901-0218

E-mail:            zambo.peter1@upcmail.hu

 

A konferencia tervezett munkarendje:

Délelőtt plenáris előadások

Délután szekcióülések

 

A konferenciára jelentkezőknek módjukban áll rendészetelméleti- és történeti, bűnüldözési, szakrendészeti, illetve migrációs tematikájú szekcióüléseken a konferencia címéhez kötődő tárgyban referátumot tartani. A tervezett előadás címét, tartalmának rövid, vázlatos leírásával 2021. május 28-ig kell megküldeni a fent megjelölt elérhetési lehetőségeken.

A konferencia színvonalas és időben jól körülhatárolható kereteire tekintettel a szervezők fenntartják a jogot a jelentkezések differenciált befogadására.

A konferencia tudományos értékeinek megörökítése érdekében a plenáris-, illetve a szekcióüléseken elhangzott előadások tanulmányszerű változatai a konferenciát követően a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN: 1589-1674) huszonharmadik számában publikálásra kerülnek.

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a szervezők fenntartják a jogot, hogy a konferencia jelenléti megtartásától indokolt esetben eltekintsenek. A konferencia jelenléti megtartásának elmaradása esetén is a publikálási lehetőség feltétele a fenti határidőben megjelölt előzetes regisztráció elvégzése!

A résztvevők regisztrálásáról, valamint a konferencia pontos idő- és munkarendjéről, illetve a publikáláshoz szükséges feltételekről a szervezők 2021. június 14-ig visszajelzést küldenek.

 

Pécs 2021

Magyar Rendészettudományi Társaság

Határrendészeti Tagozat

Pécsi Szakcsoport

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Magyar Hadtudományi Társaság

Határőr Szakosztály

Pécsi Szakcsoport

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Tagtársak!

Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékén működő Tudományos Diákkörrel, és a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztályával közösen

A budapesti Nagykörút mikromobilitási infrastruktúrájának egy éve

címmel szakmai konferenciát szervez.

A rendezvény ideje: 2021. március 24. 17.00 órától

 Figyelemmel a járványügyi helyzetre, a tanácskozás online formában kerül megrendezésre.

 Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe az alábbi linkkel lehetséges:

A budapesti Nagykörút mikromobilitási infrastruktúrájának egy éve 2021.03.24. 17.00-19.00

Levezető elnök: Papp Dávid r. őrnagy

 

A tervezett program

17.00-17.05

Köszöntő

Dr. Major Róbert r. ezredes MRTT Közbiztonsági Tagozat elnöke

17.05-17.10

Elnöki megnyitó

Papp Dávid r. őrnagy

17.10-17.40

A budapesti Nagykörút mikromobilitási infrastruktúrájának egy éve Előadó: Felföldi Péter szakoktató NKE-RTK Közbiztonsági Tanszék             

17.40-18.00

Kerékpáros közlekedés aktualitásai Budapesten belvárosában

Előadó: Halász Áron alelnök Magyar Kerékpáros Klub

18.00-19.00

Egymás közt, szabadon - beszélgetés az elhangzott előadások nyomán

 

 

Az online szakmai találkozóra ezúton szeretettel meghívom Önöket.

 

Részvételi díj nincsen, de előzetes regisztrációt kérünk az alábbi linken:

regisztráció

 

Budapest, 2021. március 8.

 

Dr. Major Róbert s.k.

elnök

Közbiztonsági Tagozat

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sikeresen lezajlódott a Tűzvédelmi Mérnöki és Katasztrófavédelmi Nemzetközi Tudományos Konferencia 2021

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézete és a Védelem Online folyóirat által közösen szervezett angol nyelvű, előre felvett nemzetközi online konferencia megtartására 2021. február 23-án került sor. A szakterületet érintő tudományos konferencián 126 előadó (41 külföldi, 85 hazai) 21 egyetem (16 külföldi, 5 hazai) közreműködésével született 90 előadás öt témakörben.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar támogatásával megszervezett nemzetközi konferencia elsődleges célja volt, hogy bemutassa a jelenlegi tudományos kutatásokat elsősorban a tűzvédelmi mérnöki szakterületen, valamint a tűzvédelem megelőzési és mentési területein. Ennek megfelelően a komplex tűzvédelemmel kapcsolatos előadások meghatározó szerepet töltenek be a konferencia során, de számos esetben találhatnak olyan előadásokat, amelyek a Katasztrófavédelem más szakterületeit, valamint a biztonság és védelem aspektusait is érintik. A konferencia elnöki posztját Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője töltötte be, a társelnöke Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék tanszékvezetője volt. A konferencia megvalósulását a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöksége is támogatta.

A világjárvány miatt felvételre rögzített online konferencia egyik fő jellemzője volt, hogy a közzététel időpontjában az előadóknak nem kellett valós időben jelen lenniük, az előadások előre rögzített videókban érhetők el az erre célra kialakított felületen.

A konferencia közvetlen elérhetősége a Védelem Online honlapján:

http://vedelem.hu/hirek/0/3255-tuzvedelmi-mernoki-es-katasztrofavedelmi-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia-2021

A konferencia öt témakörében (Fire engineering, Fire protection, Firefighting and Rescue operation management, Disaster management, Safety and security) született előadások és kapcsolódó anyagaik áttekintését segítő táblázat elérhetősége:

http://vedelem.hu/letoltes/document//437-iscfedm-conference-overview.pdf

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Biztonságpiac 2021 konferencia

 

A rendezvényt a Biztonságpiac Média és Kiadó Kft. a GTTSZ és az MRTT közösen szervezi.

Időpont: 2021.06.01.
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1083 Budapest, Üllői út 82.)

A konferencia fővédnökei:

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter

A konferencia védnöke:
Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány

A konferencia koncepciója

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu immár hetedik alkalommal rendezi meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást.

A korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők – a GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac.hu – a 2020-as konferenciához hasonlóan ismét eszmecserére invitálják az állami és magánbiztonsági ágazat, valamint a védelmi ipar szereplőit, és az egyes témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. Az VIII. Biztonságpiac 2021 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemzik az elmúlt év/évek magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és kilátásait. A rendezvény új elemeiként, az egészség-biztonság területét is áttekinti a hazai, és nemzetközi szakértőkön keresztül. A biztonsági szakértőket hívünk Európából, akik betekintést adnak, hogy a saját hazájuk e területen, hol tart, milyen fejlesztésekben, milyen célokat tűztek ki maguk elé.

RÉSZLETES PROGRAM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Tagtársak!

Tisztelt Érdeklődők!

 

A Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékén működő Tudományos Diákkörrel közösen „Száguldó cirkusz- a biztosítás parancsnokának szemével” címmel szakmai konferenciát szervez.

 

A rendezvény ideje: 2021. február 24. 17.00 órától

 

Figyelemmel a járványügyi helyzetre, a tanácskozás online formában kerül megrendezésre.

 

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe az alábbi linkkel lehetséges:

 

Száguldó cirkusz- a biztosítás parancsnokának szemével 2021.02.24. 17.00

 

 

Levezető elnök: Papp Dávid r. őrnagy

 

A tervezett program

17.00-17.05

Köszöntő

Dr. Major Róbert r. ezredes MRTT Közbiztonsági Tagozat elnöke

17.05-17.10

Elnöki megnyitó

Papp Dávid r. őrnagy

17.10-18.00

Száguldó cirkusz- a biztosítás parancsnokának szemével

Előadó: Dr. Fekete Csaba r. dandártábornok

18.00-19.00

Egymás közt, szabadon - beszélgetés az elhangzott előadás nyomán

 

 

Az online szakmai találkozóra ezúton szeretettel meghívom Önöket.

 

Részvételi díj nincsen, de előzetes regisztrációt kérünk az alábbi linken:

regisztráció

 

 

Budapest, 2021. február 3.

 

 

Dr. Major Róbert sk.

elnök

Közbiztonsági Tagozat

________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Magyar Rendészettudományi Társaság

I. Nemzetközi Bűnözésföldrajzi Konferenciája

változó idők, változó bűncselekmények –

a bűnözésföldrajz kínálta újszerű bűnüldözés lehetőségei

 

A konferencia ideje: 2020. december 10. 13:00-14:45

Részletes program és a csatlakozáshoz szükséges linkek

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Felhívás

 a NKE RTK Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék és a Magyar Rendészettudományi Társaság Nemzetközi Tudományos Konferenciájára

„A digitális világ hatása, a rendészeti szervek vezetés-irányítási folyamatára”.

 

International Scientific Conference of the Department of Law Enforcement Management Theory of the Faculty of Law Enforcement of the University of Public Service  and the Hungarian Law Enforcement Society

 “The impact of the digital world on the leadership management process of law enforcement agencies”

 

A konferencia időpontja: 2020. december 09.

10.00-12.00 óra angol nyelvű rész 13.00-15.00 óra magyar nyelvű rész

Helyszín: online (a Microsoft Teams rendszeren keresztül, www.office.com), melyre csatlakozni az alábbi linken keresztül lehet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMzOTAzYTctODQyYS00OWNkLTlmYTAtMjYyYWU1OTRiY2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22aed4a9a0-8814-4bc8-bf28-329cf12daa4c%22%7d

Regisztrációs link: https://ludevent.uni-nke.hu/e/digitalis_vilag_hatasa

Részletes tájékoztató /More details/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÁRVÁNYVESZÉLY MIATT ELHALASZTVA!

Látogatás az Országgyűlési Könyvtárba

Tisztelt Tagtársak!

Az Országgyűlési Könyvtár lehetőséget biztosít a Magyar Rendészettudományi Társaság 10 főből álló kutatócsoportjának fogadására, amely látogatás keretében a kutatók megismerhetik a könyvtár szolgáltatásait és tájékozódhatnak a további kutatási lehetőségekről.

A látogatásra 2020. november 25-én szerdán délután 14.00 és 16.00 óra között kerül sor.

A részvétel a jelentkezések sorrendjében történik a mellékelt regisztrációs lap kitöltésével (csatolva word formátumban), melyet kérünk 2020. november 17-ig az mrtt@uni-nke.hu e-mail címre visszaküldeni.

A jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak e-mailben a látogatásról, amelyen a maszk viselése kötelező.

Regisztrációs lap letöltése

Budapest, 2020. november 2.

A Szervezők

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÁRVÁNYVESZÉLY MIATT ELHALASZTVA!

 

(Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Rendészettudományi Társaság és a Pécsi Szakcsoport 2020. november 12-én (csütörtökön) szakmai napot szervez „A 100 éves az állami rendőrség” című emlékkiállítás megtekintése céljából, amely a Siklósi Várban található. A kiállításon többek között szolgálati fegyverek és egyenruhák is kiállításra kerültek, de ezek mellett a rendőrnőkről szóló tematikus fotókiállítás is megtekinthető.

Ízelítőül: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/100-eves-az-allami-rendorseg

A szakmai nap megszervezésének technikai részletei

A jelentkezés rendje: a szakmai napra a jelentkezéseket e-mailben kérjük az mrtt@uni-nke.hu e-mail címre. A férőhelyek korlátozott száma miatt (17 fő) az utaslista összeállítása a jelentkezések sorrendjében történik, utastársainknak visszaigazolást küldünk e-mailben. A rendezvény programjaihoz a helyszínen is lehet csatlakozni!

A szakmai napon a résztvevőket csak az étkezés költségei terhelik, a programokon történő részvétel az érvényes tagsággal rendelkező MRTT tagok számára térítésmentes.

Az ebéd költsége italfogyasztással együtt 3000 Ft/fő, melyet előre, 2020. november 5-ig kérünk eljuttatni az Oktatási Központ 345-ös irodába Pintér Dorottyának.)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 A Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékén működő Tudományos Diákkörrel közösen  szakmai konferenciát szervez.

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőrségi feladatok

2020.11.17. 17:00 - 19:00

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészeti Oktatási Épület fszt. nagyelőadó

 

Figyelemmel a fokozódó járványügyi helyzetre, Egyetemen kívüli kollégák online módon csatlakozhatnak a konferenciához.

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe az alábbi linkkel lehetséges:

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőrségi feladatok

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÁRVÁNYVESZÉLY MIATT ELHALASZTVA!

„Jövőformáló tudomány”

Rendezvény címe

A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében című tanulmánykötet (Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. szám) nyilvános, ünnepi bemutatója

Rendezvény műfaja

Könyvbemutató

Rendezvény időpontja

2020. november 20. péntek, 10.00–12.00

Rendezvény helyszíne

Baranya Megyei Önkormányzat díszterme

(Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletek

1) Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, Belügyminisztérium Oktatási Főszemlélő: Levezető elnöki köszöntő

2) Dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke: Ünnepi köszöntő

3) Dr. habil. Hornyák Árpád egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem: A trianoni békeszerződés okok és következmények

4) Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Zrínyi Miklós katonai tevékenysége a XVII. századi végvidéken

5) Prof. Dr. Finszter Géza professor emeritus, az MTA doktora: Rendőrségi évfordulók

6) Dr. Gaál Gyula PhD – Dr. habil. Hautzinger Zoltán szerkesztők: A Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. számának a bemutatása

7) Védnöki értékelések, vélemények

8) Állófogadás

Szervezők

Magyar Rendészettudományi Társaság Pécsi Szakcsoport

Magyar Hadtudományi Társaság Pécsi Szakcsoport

Kapcsolattartó

Dr. Gaál Gyula r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, +36 (30) 348-3625

gaalg@baranya.police.hu

Zámbó Péter ny. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, +36 (30) 901-0218

zambo.peter1@upcmail.hu

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Tagtársak!

Kedves Érdeklődők!

 

A Rendőrség Tudományos Tanácsa és a Magyar Rendészettudományi Társaság „A Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvényekhez kapcsolódóan

az alábbi konferenciák lebonyolítását tervezi

 

1.       A magyar Rendőrség 100 éve

Ideje: 2020. november 03. 10.00 – 14.00 óra

Helye: ORFK Auditórium

 

2.       Vezetni és irányítani a digitális világban III.

Ideje: 2020. november /tervezés alatt/

Helye: NKE RTK /tervezett helyszín/

 

3.       Turizmus és Biztonság V.  nemzetközi konferencia

Ideje: 2020. december /tervezés alatt/- A konferencia elmarad, de felhívást teszünk közzé a tanulmánykötetben való publikálásra.

 

A tervezett rendezvények helyszíne és a konferenciák megrendezésének módja a járványügyi helyzetre tekintettel változhat, illetve elmaradhat!

 

Budapest, 2020. 09. 28.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Tagtársak!

Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékén működő Tudományos Diákkörrel közösen  „Törzsmunka a vírushelyzet idején” címmel szakmai konferenciát szervez.

A rendezvény ideje: 2020. szeptember 22. 17.00 órától

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Rendészeti Oktatási Épület fszt. nagyelőadó

1089 Budapest Diószegi Sámuel utca 38-42.

 Figyelemmel a fokozódó járványügyi helyzetre, Egyetemen kívüli kollégák online módon csatlakozhatnak a konferenciához.

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe az alábbi linkkel lehetséges:

Törzsmunka a vírushelyzet idején 2020.09.22. 17.00

Levezető elnök: Papp Dávid r. őrnagy

A tervezett program

17.00-17.10

Köszöntő, és elnöki megnyitó: Papp Dávid r. őrnagy

17.10-17.30

Felvezető gondolatok

Előadó: dr. Gál Erika r. őrnagy

17.30-17.50

A Kórházparancsnoki Törzs

Előadó: Fórizs Sándor őrnagy

17.50-18.10

Az Országos Törzs COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos feladatai

Előadó: Papp Dávid r. őrnagy

18.10-19.00

Egymás közt, szabadon - beszélgetés az elhangzott előadások nyomán.

 

A szakmai találkozóra ezúton szeretettel meghívom Önöket.

Részvételi díj nincsen, de előzetes regisztrációt kérünk az alábbi linken:

regisztráció

 

Dr. Major Róbert

elnök

Közbiztonsági Tagozat

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biztonságpiac 2020 konferencia és kiállítás

A rendezvényt a Biztonságpiac Média és Kiadó Kft., a GTTSZ és az MRTT közösen szervezi.

Időpont: 2020. szeptember 22. kedd, 9.00–17.00 óra

Helyszín: Gamma Zrt. Budapest 1097 Illatos út 11/b. ÚJ HELYSZÍN!

A konferencia fővédnökei: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter.

A konferencia védnöke: Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány.

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac Kft. immár hetedik alkalommal rendezi meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást. A korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők –a 2019-as rendezvényhez hasonlóan – ismét eszmecserére invitálják a biztonsági ágazat és a védelmi ipar szereplőit, valamint az egyes témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. Az VII. Biztonságpiac 2020 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói az elmúlt tíz év tükrében elemzik a tavalyi év magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és kilátásait.

 

További információ: https://biztonsagpiac.hu/konferencia-2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Emlékkiállítás a Siklósi Várban:

100 éves az állami rendőrség című emlékkiállítás 2020. szeptember 1-december 31 között megtekinthető a Siklósi Várban.

Minden érdeklődőt barátsággal várnak.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/100-eves-az-allami-rendorseg

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata

2020. szeptember 9-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel tartja tisztújító tagozatgyűlését.

Helyszín: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság „G” épület - Színházterem

Napirendi pontok:

·         Beszámoló a 2019. évről.

·         2020. évi munkaterv

·         Kovács Gábor r. dandártábornok, MRTT Főtitkár beszámolója a Rendészettudományi Társaságot érintő aktuális kérdésekről

·         Tisztújítás (a jelölő bizottság elnökének tájékoztatása, a szavazatszámláló bizottság megválasztása, titkos szavazás)

·         A Tagozat megválasztott elnökének beszéde

A tagozatgyűlés előtt és azt követően lehetőség lesz befizetni az MRTT éves tagdíját is, melynek összege 3000,- Ft/ fő (nyugdíjasoknak: 1500,- Ft/ fő).

A rendezvényen maszk viselése kötelező!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Megjelent a Rendőrségi Tanulmányok 2019/4. száma

Megjelent a Rendőrség Tudományos Tanácsa folyóiratának legújabb száma, a Rendőrségi Tanulmányok 2019/4. szám, mely az alábbi internetes oldalon elérhető:

http://www.bm-tt.hu/rtt/rt_ujsag.php/last

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Józsefvárosi akciócsoport

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2020/02/28/jozsefvarosi-akciocsoport

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Az MRTT 10 és 15 éves jubileumi emlékkötetei honlapunkon elérhetőek

A Magyar Rendészettudományi Társaság megalakulásának 15. évfordulója alkalmából megjelent a „Gondolatok a rendészettudományról” című kötet, továbbá a megalakulásunk 10. évfordulójára „Rendészettudományi gondolatok” címmel kiadott jubileumi emlékkötet honlapunkról letölthető.

MRTT 10 év

MRTT 15 év

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Publikációs felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének „NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE” című tudományos, lektorált, online folyóirata 2020-ban is folyamatosan várja a publikálásra szánt írásműveket.

A felhívás részletei az alábbi linken pdf. formátumban letölthető!

Publikációs felhívás

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Új főtitkárt választott az MRTT

A Magyar Rendészettudományi Társaság 2020. január 31-én megtartott tisztújító közgyűlésén az elismeréseket követően új főtitkárt, titkárt és elnökségi tagot választott, majd meghallgatta és elfogadta az elnökség beszámolóit és idei munkatervét.

A rendezvényről készült részletes beszámoló a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar honlapján olvasható, az alábbi linken:

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2020/02/06/uj-fotitkart-valasztott-az-mrtt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A HADTUDOMÁNYTÓL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG –

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVÉBEN

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2020. június 25-én nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett.

ELMARAD !

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________